Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II OSK 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 332/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji nakazującej likwidację (rozbiórkę) urządzenia wodnego

II OW 179/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek Wójta Gminy [...] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obwodu utrzymania [...]

II OSK 331/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1124/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II OW 87/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu odpowiedzialnego za zapobieganie szkodom w środowisku

II GW 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża

II OW 169/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z działki o nr ew. [...] obręb 2 [...] przy ul. [...] w Białymstoku
1   Następne >   3