Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OZ 627/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1805/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

I OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 667/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OSK 1478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na pismo Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...]

I OZ 663/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-26

Zażalenie na zrządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

I OZ 728/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1161/13 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

I OSK 1641/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   +10   58