Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S.

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OW 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę

I OZ 1287/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OW 123/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku

II OW 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II OSK 652/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków uchyla pkt II (drugi) zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II OSK 20/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] sp. z o.o. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr [...] w przedmiocie włączenia karty zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków

II OSK 173/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] sp. z o.o. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr [...] w przedmiocie włączenia karty zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków
1   Następne >   +2   4