Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 267/14 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 356/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OSK 1109/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1607/11 odrzucającego skargę B. na czynności operacyjno - rozpoznawcze Centralnego Biura Antykorupcyjnego

II GSK 921/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dofinansowania realizacji projektu

I OSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych

I OZ 863/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku M. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny [...] S.A. z siedzibą w G. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

I OSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie niedopuszczenia do dalszego etapu naboru

I OSK 1829/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 3176/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100