Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

II GSK 935/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie wyniku kontroli w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych

II GSK 284/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej

II GSK 998/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi N. G. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. , znak: [...] w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej

II FSK 1060/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

II GSK 29/05 - Wyrok NSA z 2005-04-18

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji

I FSK 740/11 - Wyrok NSA z 2012-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 1999 r.

II GSK 936/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie wyniku kontroli w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych

II FSK 1413/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w sprawie wniosku o umorzenie postępowania kontrolnego za 2001 r.

I FSK 1325/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O.

I FSK 97/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. sp. z o. o. w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. na rzecz S. sp...
1   Następne >   3