Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

I OZ 59/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie ujawnienia danych w operacie ewidencji gruntów

I OSK 2978/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1596/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

I OZ 1020/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w Koszalinie nr [...] w przedmiocie zmiany powierzchni ewidencyjnej

I OZ 275/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w K. z dnia [...] listopada ...

I OZ 606/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

I OZ 143/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 921/14 o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1181/09 - Wyrok NSA z 2010-07-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w Koszalinie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 1062/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w Koszalinie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 271/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   11