Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X
  • Symbol

II OZ 941/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oku, nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OSK 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II OSK 759/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie podwyższenia kary łącznej

II OSK 2412/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OZ 940/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1721/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2391/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci
1   Następne >   +2   +5   +10   100