Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II OSK 2415/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej

II OSK 1823/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

II OZ 1145/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty sankcyjnej za sprzedaż materiału siewnego

OSK 1470/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wszczęcia postępowania o nałożenie sankcji w związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego środka ochrony roślin

II OSK 580/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie postępowania w związku z wykryciem bakterii

II OSK 367/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej za sprzedaż niedopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin

II OSK 1638/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów

OW 171/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

Wniosek w przedmiocie e opłaty sankcyjnej

II OSK 754/05 - Wyrok NSA z 2006-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi administracyjnego w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   10