Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

II GZ 189/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Skarga Z. C. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

I OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1120/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa 'A' na wystąpienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

I OZ 767/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty świadczeń pracowniczych

II GSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu i użytku oraz nakazu jego odkupienia

I OSK 271/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

I OZ 1122/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi Wyższej Szkoły [...] na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi , [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę

I OZ 1123/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie skargi Wyższej Szkoły [...] na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi , [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę
1   Następne >   +2   +5   +10   57