Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

II OZ 1066/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 337/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego NSA S. P. w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 866/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 872/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zażaleniowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oku, nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 930/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 683/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych

II OZ 453/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie ustanowienia adwokata w sprawie o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w Warszawie , sygn. akt II OSK 757/05

II OZ 291/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II OSK 846/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100