Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I FZ 404/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Skarga T. S.A. w Z. wznowienie postępowania sądowego zakończonego -postanowieniem NSA OZ w Poznaniu w sprawie skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1995 r.

FZ 321/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w sprawie ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie [...] w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązania podatkowe

II FSK 402/06 - Wyrok NSA z 2007-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

II FSK 1083/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

II FSK 1084/05 - Wyrok NSA z 2006-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie określenia straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r.

II FSK 1102/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

II FSK 1104/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Grażyny R. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem NSA OZ w Lublinie I SA /Lu 680/02

II FSK 1111/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. /Ośrodek Zamiejscowy w G./ w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 1998 r.

II FSK 1112/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. /Ośrodek Zamiejscowy w G./ w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 1997 r.

II FSK 484/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Kielcach w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100