Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GZ 316/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych

II GSK 636/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 307/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II GSK 381/10 - Wyrok NSA z 2010-05-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach działania 'Programu rolnośrodowiskowego' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

II GW 11/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności związanych z zalesieniem gruntów rolnych

II GZ 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w przedmiocie oddalenia wniosku o ponowne ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie wniosku o wpis do ewidencji producentów

II GSK 1409/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Skarga kasacyjna na bezczynność kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

II GSK 337/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie

II GZ 316/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych

II GZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   9