Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

Wniosek T. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organów do rozpatrzenia wniosku z dnia 15.09.08 r.'

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w przedmiocie niewykonania obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

I OZ 242/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

I OZ 762/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej '[...]' w B. w przedmiocie wydania dokumentów

I OSK 556/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt. II SAB/Lu 27/02 w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego

I OZ 939/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej

I OZ 513/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. D. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

I OSK 1423/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...]
1   Następne >   +2   6