Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

I OZ 934/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi C. W. o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w S.

I OZ 532/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. P. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy