Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II OSK 2521/10 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 377/10 - Wyrok NSA z 2011-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

I OSK 275/08 - Wyrok NSA z 2009-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie ustalenia równowartości części kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania

II OSK 678/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palna myśliwską

I OSK 1820/10 - Wyrok NSA z 2011-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie przyznania dodatku za rozłąkę

II OSK 847/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

II OSK 2960/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

II OSK 1654/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni do celów szkoleniowych

I OSK 1628/19 - Wyrok NSA z 2020-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie przyznania należności finansowych w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej