Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

I OSK 2727/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

I OSK 2801/13 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 81/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przed...

I OZ 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

II OSK 2289/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1293/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

I OZ 185/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 324/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

II OSK 1322/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1124/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych
1   Następne >   +2   +5   +10   49