Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

I OSK 1263/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II GZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w R. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

I OSK 2222/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odwołania z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

I OSK 2245/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

I OSK 723/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe oraz dodatku służbowego

I OZ 1198/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na u...

I OSK 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych

I OSK 648/12 - Wyrok NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 637/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.B. na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany 1/ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2/ zasądza od Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz ...

I OSK 1693/07 - Wyrok NSA z 2008-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. F. na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej 1/
1   Następne >   +2   +5   +10   31