Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

I OSK 1597/06 - Wyrok NSA z 2007-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby

I OSK 220/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na stanowisko Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie oceny zdolności do służby

II OZ 875/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 23 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 949/13 o odrzuceniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Olsztynie w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

I OSK 37/10 - Wyrok NSA z 2010-06-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. M. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. nr (...) w przedmiocie ustalenia zdolności do służby

I OSK 1161/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odwołania

I OZ 1158/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi R. L. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Ł. , Nr 157/2012 w przedmiocie stwierdzenia braku związku inwalidztwa ze służbą w Policji

II OZ 874/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt II SAB/Ol 72/13 o odmowie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach postępowania w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

II OZ 671/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 28 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 949/13 o odmowie przyznania A.K. prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Olsztynie z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

I OSK 93/10 - Wyrok NSA z 2010-04-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.K. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie nr [...] w przedmiocie zdolności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

I OSK 1430/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania odwołania od orzeczenia określającego związek schorzeń ze służbą
1   Następne >   +2   5