Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

II GSK 90/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. O. oraz W. T. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów Nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny budżetowej

II GSK 1981/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi M. K., M. H. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1489/10 - Wyrok NSA z 2012-02-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. Ż. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 599/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. K. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1845/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi M. N. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1189/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie opinii w sprawie zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

II GSK 2444/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie opinii w sprawie zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

II GSK 1092/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi A. M. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1   Następne >   +2   6