Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II GSK 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. G. na czynność Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

II GSK 879/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. G. na czynność Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

II GSK 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Izby Komorniczej w Poznaniu w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

I OZ 1859/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 135/15 wymierzające Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza B. R. grzywnę za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi R. K. J. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II GSK 801/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.S. na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zaleceń po wizytacji przeprowadzonej w kancelarii komorniczej