Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sygn. akt DK 267/2003 w przedmiocie odmowy zmiany koncesji

GSK 1061/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przyznania koncesji

GSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 74/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'L.R.R.' Spółki z o.o. w W. na ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych

II GSK 147/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1266/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 395/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi E. T. S.A. z siedzibą w W. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 51/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GZ 776/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności abonamentowej
1   Następne >   +2   +5   +10   20