Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

I OSK 1121/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II GW 36/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II GW 30/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II GW 33/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II GW 29/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 58/08 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OSK 188/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

I OSK 3099/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Wilamowice na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach nr DK-BB.542.78.2012.IW w przedmiocie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół szkół

I OSK 206/05 - Wyrok NSA z 2006-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w przedmiocie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   19