Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II OZ 409/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie Nr [...] w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

II OZ 422/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 967/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych określony...

II OZ 1385/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie , nr [...] w przedmiocie wydania nakazu weterynaryjnego

II OZ 260/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia pr...

II OZ 55/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii nr [...] w p...

II OZ 370/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty

II OZ 840/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii , znak: [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

OSK 255/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   24