Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

II OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 373/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 3302/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska z [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II OSK 728/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia decyzji Wojewody Gdańskiego z 6 VI 1983 r.

II OSK 779/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

II OSK 1088/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy pozbawienia charakteru ochronnego lasów

II GSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GSK 360/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   67