Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II GSK 455/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty

II GSK 2061/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2552/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2555/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2580/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 678/13 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 738/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowan...

II OZ 246/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji a...

II OSK 1492/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2668/14 - Wyrok NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I. Spółki z o.o. w Ł. na informację zawartą w piśmie Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   27