Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II GZ 298/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi D. Spółki z o.o. we W. na informację Ośrodka Rozwoju Edukacji nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 188/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie zawarte w informacji Ośrodka Rozwoju Edukacji nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej posta...

I OSK 461/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

I OSK 636/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I OZ 1897/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. - przedstawiciela ustawowego małoletniej D. O. na działalność Dyrektora Zespołu Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie

I OSK 1408/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Ł. S. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki [...] w O. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni