Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 187/06 - Wyrok NSA z 2006-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

I OSK 2568/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w zakresie rozpoznania skargi w przedmiocie działalności dyrektora szkoły

I OSK 320/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej, że w ciągu całego okresu funkcjonowania [...] Szkoły Wyższej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

I OSK 862/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] nr [...]

I OSK 1064/05 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy potwierdzenia równoznaczności tytułu uzyskanego w Republice Węgierskiej

I OSK 803/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 884/05 - Wyrok NSA z 2006-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1232/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie nostryfikacji dyplomu

I OZ 327/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 866/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   20