Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów , znak [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

I OZ 886/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OZ 428/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Instytutu Biologii Doświadczal...

I OSK 714/12 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zaniechania działań zawartych w skardze

I OSK 1043/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi B. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy Klimontów za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach, sygn. akt II SAB/Ke 28/12 w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej

I OSK 2776/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

I OZ 815/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...]

II GZ 101/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie przyznania dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej

I OSK 1011/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Rektora

I OSK 782/12 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa w przedmiocie sprostowania decyzji zawieszającej uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia
1   Następne >   +2   +5   +10   24