Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II GZ 977/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego - Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

II GZ 1124/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

II GZ 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

I OZ 893/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii , nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GZ 521/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 798/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń

II GZ 852/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [..] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

II GZ 684/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-20

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

I GSK 2345/18 - Wyrok NSA z 2018-07-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. w Radomiu na pismo Ministra Energii nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   3