Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II OSK 1116/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie opuszczenia polskich obszarów morskich

II GZ 31/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odrzucenia zażalenia na niedopuszczenie 'Stowarzyszenia R.' w T. do udziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1432/07 - Wyrok NSA z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na realizację przebudowy falochronu i modernizacji systemu nawigacyjnego w porcie

II GSK 450/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy dokonania wpisu statku do rejestru statków rybackich oraz wydania licencji połowowej

I OSK 85/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie skreślenia z listy pilotów morskich

II GZ 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 73/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I GZ 315/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II OW 49/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. oraz E. C. od decyzji Starosty N. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku
1   Następne >   +2   6