Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

II OSK 2580/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

I GZ 279/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu oddalić zażalenie.

II OW 83/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię ...

II OW 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię brze...

II OW 88/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię b...

II OW 89/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię b...

II OW 91/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię b...

II OW 92/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię brz...

II OW 93/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię b...

II OW 94/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Marszałka Województwa [...] od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] ustalającej z urzędu linię b...
1   Następne >   +2   4