Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II OZ 259/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury oku [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 783/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł (słownie: sto) od zażalenia na ...

II OSK 673/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na zabudowę tunelu

II OSK 367/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wyznaczenia superarbitra Komisji Prawa Autorskiego

II OZ 1271/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OSK 944/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy

II OSK 171/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia okresu wykonywania działalności artystycznej

II OSK 261/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 494/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1202/06 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy zezwolenia na budowę ścieżki rowerowej
1   Następne >   +2   +5   8