Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej