Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I OSK 1475/06 - Wyrok NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1475/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Wniosek w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 40/07 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1089/06 - Wyrok NSA z 2007-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1118/06 - Wyrok NSA z 2007-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1119/06 - Wyrok NSA z 2007-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 2193/14 - Wyrok NSA z 2014-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w przedmiocie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

I OSK 2032/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I OSK 1056/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I OSK 142/08 - Wyrok NSA z 2009-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego
1   Następne >   2