Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II GZ 897/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

I OZ 967/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 681/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. B. na działanie Ministra Rozwoju

II GZ 1230/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I OSK 3083/14 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II GZ 26/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu odsetek oraz rozłożenia na raty należności głównej

II GZ 1269/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 934/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odszkodowan...

II GZ 1311/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 341/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 18 g...
1   Następne >   +2   +5   +10   19