Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OZ 1112/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 861/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP

I OSK 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży

I OZ 686/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I OZ 994/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń

I OSK 2237/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia

II OSK 969/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

I OSK 497/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   79