Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

I OSK 1134/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II GSK 2022/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi F. W. P. -U. P. w W. na pismo Ministra Spraw Zagranicznych nr [...] w przedmiocie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 2742/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania skargi

I OZ 585/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 13/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny Ministrowi Spraw Zagranicznych

II OSK 2942/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w rozpoznaniu skargi na działalność Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP

I OSK 2549/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II OSK 2942/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Wniosek A. B. o zwrot wpisu od skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 155/12 o odrzuceniu skargi A. Ba. na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w rozpoznaniu skargi na działalność Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie

II GSK 2349/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rejestracji umów

II OSK 2044/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5