Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

I OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1984/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

I OZ 1119/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie cywilnej

I OZ 741/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

I OZ 58/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odszkodowania

II GZ 229/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

II GZ 126/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. Cz. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez Ministra Sprawiedliwości skargi M. Cz. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu ko...

OZ 1536/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku T. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA z 12 lutego 2002 r. w sprawie skargi na decyzję Prokuratora Generalnego NR [...] w przedmiocie utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia w stanie spoczynku
1   Następne >   +2   +5   +10   100