Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skargi kasacyjne J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 873/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 874/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 875/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 876/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 877/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OSK 1194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Naczelnika Gminy K. w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 1877/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Dąbrówka nr [...]

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2