Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Śródmieście

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

II OSK 2987/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Stare Miasto' w Bydgoszczy

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego