Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

II FSK 876/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-16

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Naczelnika [...] Urzędu Celno

I OW 347/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do usunięcia z drogi samochodu osobowego na parking strzeżony

II GW 26/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie organu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie dotacji z budżetu gminy

I FSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady w P. w przedmiocie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r.

II FSK 2835/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. [...] z siedzibą w K. na czynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie (obecnie : Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie) w przedmiocie odmowy zwrócenia się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej

II FSK 906/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi B.G. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie nr [...[ nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym

I FZ 339/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi sygn. akt I SAB/Łd 6/17 odrzucające skargę L.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w L.

II FSK 3409/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie rzetelności deklarowanych przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

II FSK 1240/18 - Wyrok NSA z 2018-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

II FSK 2114/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-13

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Naczelnika [...] Urzędu Celno
1   Następne >   +2   4