Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I FSK 121/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.

I FSK 323/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r.

I FZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Zakładu Produkcji Cukierniczej 'A.' sp. z o.o. w W. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników VAT UE

I FSK 531/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 318/06,

I FZ 529/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Zakładu Produkcji Cukierniczej 'A.' sp. z o.o. wW. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników VAT UE

I FSK 579/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 315/06,

I FSK 576/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 324/06,

I OW 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do przejęcia własności pojazdu marki Fiat 126 p. nr rej. [...]

II FZ 478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie niewydania decyzji ustalającej w 2011 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

II FW 14/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   86