Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 1713/06 - Wyrok NSA z 2007-01-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi R. W. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentó z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wydalenia z uczelni

I OSK 562/09 - Wyrok NSA z 2009-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi N. S. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J.B. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni

I OZ 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia grzywny Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w K. z tytułu nieterminowego przekazania akt sprawy oraz odpowiedzi na skargę

I OZ 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I OSK 383/12 - Wyrok NSA z 2012-06-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o w...

I OSK 1809/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Wniosek M. G. o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia [...] wr...

I OSK 161/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2015/2016

I OSK 4344/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Koła Łowieckiego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej