Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publi...

I OSK 1663/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do gospodarstwa rolnego

I OW 206/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

Wniosek Starosty Zawierciańskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Zawierciańskim a Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Opolu w sprawie rozpoznania wniosku W. M. dotyczącego rozbicia kompleksu geodezyjnego, położonego w Zawierciu, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w celu wydania uprawnionym działek

I OSK 1556/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do gospodarstwo rolnego

I OSK 711/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej