Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 918/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

II GSK 844/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w O. w sprawie ze skargi J. D. na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie zwrotu pomocy wypłaconej na podstawie umowy o dofinansowanie

II GSK 740/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 21/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II GSK 898/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1184/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi P. W. G. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 468/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu pokrycia części kosztów kwalifikowanych

II GSK 2951/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

II GZ 166/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

II GZ 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi W. S. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100