Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

II GSK 686/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostawy

II GZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie zmniejszenie kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

II GZ 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego ; nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 221/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [....

II GZ 511/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 438/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w sprawie dotyczącej rynku mleka i przetworów mlecznych post...
1   Następne >   +2   +5   +10   20