Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis