Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

I OZ 1150/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/WA 114/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 o wezwaniu E. L., J. L. oraz J. L. do wykonania prawomocnych zarządzeń Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszaw...

I OZ 136/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/WA 114/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 o wezwaniu J. L. oraz E. L. do wykonania prawomocnych zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca ...

I OZ 341/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych dotyczących osób trzecich znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza or...

I OSK 1463/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów post...

I OZ 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi W. W. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia części dokumentów

I OZ 649/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] gru...

I OZ 531/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia p o s t a ...

I OSK 628/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy podania nazwisk i dalszych danych osobowych z akt Instytutu Pamięci Narodowej

I OSK 678/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej

I OSK 1221/09 - Postanowienie NSA z 2011-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów
1   Następne >   +2   +5   +10   42