Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II GZ 127/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

II GZ 148/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II GZ 48/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1181/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II GSK 656/09 - Wyrok NSA z 2010-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

II GZ 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie i emerytalno

II GSK 316/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego

II GSK 776/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rol...

II GSK 857/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w przedmiocie ustania ubezpieczenia społecznego rolników
1   Następne >   +2   +5   +10   12