Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II GSK 57/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi G.O. na zalecenia pokontrolne Prezesa Narodowego Banku Polskiego zawarte w piśmie nr [...]

I OSK 1410/05 - Wyrok NSA z 2006-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niemożności decyzji dotyczącej zablokowania środków dewizowych na rachunku

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezes Narodowego Banku Polskiego w W. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

I OSK 2079/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

Skarga kasacyjna na bezczynność N. B. P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zezwolenia dewizowego

II GSK 315/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-25

Skargi kasacyjne I. S.A. w W. i Prezesa Narodowego Banku Polskiego od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego , nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie izby rozrachunkowej

II GZ 149/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego i Produkcyjnego '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w ...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku W.S.

II GZ 387/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie zakazu wykonywania oraz wykreślenia z rejestru działalności kantorowej